ช่างเทคนิค

2 อัตรา

คุณสมบัติ  :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า,ก่อสร้าง, อิเลคทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุ 21 – 45 ปี
 3. มีประสบการณ์งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบต่างๆ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สามารถอ่านออก เขียนได้
 5. หากมีใบรับรองความรู้ความสามารถด้านหลักสูตรช่างที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ตำแหน่งที่ต้องการ(ต้องการ)

  เงินเดือนที่ต้องการ (ต้องการ)

  วันที่เริ่มงานได้ (ต้องการ)  ชื่อ-นามสกุลของคุณ (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

  เบอร์โทรศัพท์ของคุณ (ต้องการ)

  ไอดี Line (ต้องการ)

  ไอดี Facebook (ต้องการ)

  แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume) (ต้องการ)

  *แนบไฟล์นามสกุล PDF เท่านั้น*


  หัวข้อ

  ข้อความของคุณ