วิศวกรเครื่องกล

1 อัตรา

คุณสมบัติ  :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. อายุ 25 – 45 ปี
 3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 4. สามารถควบคุม ดูแลงานติดตั้ง บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกล เช่น เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล
 5. สามารถจัดหา ควบคุม ดูแลผู้รับเหมาในงานสร้างและปรับปรุงระบบงานต่างๆ
 6. สามารถใช้โปรแกรม AutoCADได้
 7. มีความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง
 8. หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ตำแหน่งที่ต้องการ(ต้องการ)

  เงินเดือนที่ต้องการ (ต้องการ)

  วันที่เริ่มงานได้ (ต้องการ)  ชื่อ-นามสกุลของคุณ (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

  เบอร์โทรศัพท์ของคุณ (ต้องการ)

  ไอดี Line (ต้องการ)

  ไอดี Facebook (ต้องการ)

  แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume) (ต้องการ)

  *แนบไฟล์นามสกุล PDF เท่านั้น*


  หัวข้อ

  ข้อความของคุณ