กลุ่มธุรกิจ

เติมเต็มคุณภาพชีวิต คือ พันธกิจของเรา

นาม “อื้อจือเหลียง” ไม่ได้กำกับอยู่เฉพาะที่อาคารพาณิชย์แห่งนี้ และมิได้จำกัดแต่เพียง การเป็นผู้ให้กำเนิดธุรกิจขนาดใหญ่ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย มาอย่างยาวนานกว่า 65 ปี แต่นามนี้ ยังปรากฏไปยังสถานศึกษา อาคาร โรงพยาบาล สถานที่ ตลอดจนมูลนิธิ ในฐานะ “ผู้ให้” อีกมากมายหลายโอกาส  แต่หากจะกล่าวถึง “ท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียง” ท่านก็คือนักบริหาร ที่ประสบความสำเร็จกับการทำธุรกิจที่หลากหลายมากที่สุดและยาวนานที่สุดท่านหนึ่งของประเทศ ไทย

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

ท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียงได้ก่อตั้งบริษัทพาราวินเซอร์ จำกัด ขึ้นใน พ.ศ. 2496 โดยการรวม 2 บริษัทเดิมเข้าไว้ด้วยกัน  คือ บรัษัท วินเซอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้า (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2413 โดยกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำชาวเยอรมันซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เช่น บริษัท Bayer BASF Hoechst) ซึ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียงได้ช่วยเหลือ Dr. Schmidt ชาวเยอรมัน ผลักดันบริษัทฯ ให้พร้อมรับกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้น และอีกบริษัทหนึ่งคือ บริษัท พารา คัมปานี (สยาม) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2485 เพื่อดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าทั่วไป

จากจุดเริ่มต้นของบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท กิจการของบริษัทได้เติบโตไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทย บริษัทฯ มีบทบาทหลาย ทางในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการอำนวยประโยชน์สุขแก่ สังคมไทย บทบาทเหล่านั้นคือ ธุรกิจด้านสิ่งทอ เสื้อผ้า ปุ๋ย สีย้อมและเคมีภัณฑ์ สีพ่นรถยนต์ ยา เครื่องมือแพทย์ จักรอุตสาหกรรม จักรบ้าน เครื่องตัดผ้า เครื่องเชื่อมโลหะ รถยนต์ และเครื่องล้างฟิล์ม เครื่องอัดรูป นอกจากนี้ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ยังคงมีการขยายตัว และดำเนินธุรกิจในเครืออีกมากมาย ได้แก่ ธุรกิจจัดสรรที่ดิน การเงิน การประกันภัย ธุรกิจเกี่ยวกับ การค้าภายในและนอกประเทศ รวมไปถึงธุรกิจด้านการขนส่งทางเรือ ปัจจุบัน บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ ณ ชั้น 9อาคารอื้อจือเหลียง

บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด
ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2508 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้บริการเช่าพื้นที่สนักงาน
รวมถึงดำเนินโครงการหมู่บ้านเอื้อสุข และเอื้อสุขแมนชั่น สำนักงานตั้งอยู่ชั้น 19 อาคารอื้อจือเหลียง

ดร. ยอดยิ่ง  เอื้อวัฒนสกุล

ประธานกรรมการบริษัท

Chairman of the Board

Uahwatanasakul Co., Ltd. (Building Management)

968 U Chu Liang Building, 7th Floor,
Rama IV Rd.Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Contact US

Tel : +66 2 267 6441 – 7

Fax : +66 2 238 4076

E-mail : bdm@uchuliang.com

Map

Copyright  © ITKratos@2022